สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน

สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด เว็บพนันออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ เกมส์พนันออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เว็บเล่นพนันออนไลน์ 4.1 การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง
นิทรรศการ 08: การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง 2020 และ 2025
4.2 อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
นิทรรศการ 09: อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
4.3 อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการ 10: อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์
4.4 ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันใหม่
นิทรรศการ 11: การคุกคามของผู้เข้าแข่งขันใหม่
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
นิทรรศการ 12: ภัยคุกคามของสารทดแทน
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
Exhibit 13: Threat of rivalry
4.7 Market conditionOver the projection period, the expansion of the concrete and cement market in APAC would be aided by an increase in the number of construction projects. The growing number of manufacturing units, the extensive availability of raw materials and low-cost labor, and the presence of favorable government regulations for foreign direct investments are driving the concrete and cement market in APAC (FDI).

Know more about this market’s geographical distribution along with a detailed analysis of the top regions. Download Detailed Sample Report.

Customize Your Report

Don’t miss out on the opportunity to speak to our analyst and know more insights about this market report. Our analysts can also help you customize this report according to your needs. Our analysts and industry experts will work directly with you to understand your requirements and provide you with customized data in a short amount of time.

Do reach out to our analysts for more customized reports as per your requirements. Speak to our Analyst now!

Related Reports:
Ceramic Tiles Market Turkey by Type and End-user – Forecast and Analysis 2022-2026
Construction Materials Market by Product and Geography – Forecast and Analysis 2022-2026
Concrete And Cement Market Scope

Report Coverage

Details

Page number

120

Base year

2020

Forecast period

2021-2025

Growth momentum & CAGR

Accelerate at a CAGR of 6.4%

Market growth 2021-2025

$ 320 billion

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตของ YoY (%)

5.68

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

APAC, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, MEA, APAC, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้ และ MEA

การมีส่วนร่วมของตลาด

APAC ที่ 57%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัทชั้นนํา, กลยุทธ์การแข่งขัน, ขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทหลักที่จัดทําโพรไฟล์

แอดิเลดไบรท์ตัน จํากัด, ปูนซีเมนต์โฮลดิ้ง NV, CEMEX SAB de CV, บริษัท ไชน่าเนชั่นแนลวัสดุก่อสร้าง จํากัด, บริษัท ซีอาร์เอช จํากัด (มหาชน), บริษัท ฟูไจราห์ ซีเมนต์ อินดัสตรี้ พีเจเอสซี, ไฮเดลเบิร์กเซเมนต์ เอจี, ลาฟาร์จโฮลคัม จํากัด, บริษัท พีพีซี แอฟริกาใต้ โฮลดิ้งส์ พีทีวาย จํากัด และ บริษัท ซูมิโตโม โอซาก้า ซีเมนต์ จํากัด

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวเหนี่ยวนําการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, การวิเคราะห์ผลกระทบ COVID 19 และการฟื้นตัวและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับรอบระยะเวลาการคาดการณ์

มุมมอง purview การกําหนดเอง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและรับกลุ่มที่กําหนดเอง

สารบัญ

1 บทสรุปผู้บริหาร

2 ภูมิทัศน์ตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด
นิทรรศการ 01: ตลาดแม่
นิทรรศการ 02: ลักษณะของตลาด
2.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
นิทรรศการ 03:การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า: ตลาดวัสดุก่อสร้าง
3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด
นิทรรศการ 04: การเสนอขายของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
นิทรรศการ 05: กลุ่มตลาด
3.3 ขนาดตลาด 2020
3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2563 – 2568
นิทรรศการ 06: ทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020 – 2025 ($ พันล้าน)
นิทรรศการ 07: ตลาดโลก: การเติบโตของปีต่อปี 2020 – 2025 (%)
4 การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง
Exhibit 14: Market condition – Five forces 2020
5 Market Segmentation by Product

5.1 กลุ่มตลาด
นิทรรศการ 15: ผลิตภัณฑ์ – ส่วนแบ่งการตลาด 2020-2025 (%)
5.2 การเปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์
นิทรรศการ 16: การเปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์
5.3 ปูนซีเมนต์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 17: ปูนซีเมนต์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ พันล้าน)
นิทรรศการ 18: ปูนซีเมนต์ – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.4 คอนกรีต – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
นิทรรศการ 19: คอนกรีต – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025 ($ พันล้าน)
นิทรรศการ 20: คอนกรีต – การเติบโตของปีต่อปี 2020-2025 (%)
5.5 โอกาสทางการตลาดตามผลิตภัณฑ์
นิทรรศการที่ 21: โอกาสทางการตลาดตามผลิตภัณฑ์
6 การแบ่งส่วนตลาดโดยผู้ใช้ปลายทางยการทั้งหมดของ HITEC 50 11.2 การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย
นิทรรศการ 49: การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย
11.3 บริษัท แอดิเลด ไบรท์ตัน จํากัด
นิทรรศการ 50: แอดิเลด ไบรตัน จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 51: บริษัท แอดิเลด ไบรท์ตัน จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 52: แอดิเลดไบรตัน จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 53: บริษัท แอดิเลด ไบรท์ตัน จํากัด – การมุ่งเน้นเซ็กเมนต์
11.4 ปูนซีเมนต์โฮลดิ้ง NV
นิทรรศการ 54: ซีเมนต์โฮลดิ้ง NV – ภาพรวม
นิทรรศการ 55: ปูนซีเมนต์โฮลดิ้ง NV – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 56: ซีเมนต์ถือ NV – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 57: ซีเมนต์ถือ NV – โฟกัสเซ็กเมนต์
11.5 CEMEX SAB de CV
นิทรรศการ 58: CEMEX SAB de CV – ภาพรวม
นิทรรศการ 59: CEMEX SAB de CV – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 60: CEMEX SAB de CV – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 61: CEMEX SAB de CV – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 62: CEMEX SAB de CV – โฟกัสเซ็กเมนต์
11.6 จีนแห่งชาติวัสดุก่อสร้าง Co. Ltd
นิทรรศการ 63: บริษัท ไชน่าเนชั่นแนลวัสดุก่อสร้าง จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 64: จีนแห่งชาติวัสดุก่อสร้าง Co. Ltd. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 65: จีนแห่งชาติวัสดุก่อสร้าง Co. Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 66: จีนแห่งชาติวัสดุก่อสร้าง Co. Ltd. – โฟกัสส่วน
11.7 บริษัท ซีอาร์เอช จํากัด (มหาชน)
นิทรรศการ 67: บริษัท ซีอาร์เอช จํากัด (มหาชน) – ภาพรวม
จัดแสดง 68: บริษัท ซีอาร์เอช จํากัด (มหาชน) – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 69: บริษัท ซีอาร์เอช จํากัด (มหาชน) – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 70: บริษัท ซีอาร์เอช จํากัด (มหาชน) – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 71: บริษัท ซีอาร์เอช จํากัด (มหาชน) – โฟกัสเซ็กเมนต์
11.8 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ฟูไจราห์ PJSC
นิทรรศการ 72: ฟูไจราห์ ซีเมนต์ อินดัสทรี พีเจเอสซี – ภาพรวม
นิทรรศการ 73: อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ฟูไจราห์ PJSC – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 74: อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ฟูไจราห์ PJSC – ข้อเสนอสําคัญ
11.9 ไฮเดลเบิร์กเซเมนต์ เอจี
นิทรรศการ 75: ไฮเดลเบิร์กเซเมนต์ เอจี – ภาพรวม
นิทรรศการ 76: ไฮเดลเบิร์กเซเมนต์ AG – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 77: ไฮเดลเบิร์กเซเมนต์ AG – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 78: ไฮเดลเบิร์กเซเมนท์ AG – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 79: ไฮเดลเบิร์กเซเมนต์ AG – โฟกัสเซ็กเมนต์
11.10 ลาฟาร์จโฮลซิม จํากัด
นิทรรศการ 80: LafargeHolcim จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 81: LafargeHolcim Ltd. – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 82: LafargeHolcim จํากัด – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 83: LafargeHolcim Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
นิทรรศการ 84: LafargeHolcim จํากัด – โฟกัสเซ็กเมนต์
11.11 PPC แอฟริกาใต้โฮลดิ้ง Pty Ltd.
นิทรรศการ 85: PPC แอฟริกาใต้โฮลดิ้ง Pty Ltd. – ภาพรวม
นิทรรศการ 86: PPC แอฟริกาใต้โฮลดิ้ง Pty Ltd. – ผลิตภัณฑ์และบริการ
นิทรรศการ 87: PPC แอฟริกาใต้โฮลดิ้ง Pty Ltd. – ข้อเสนอที่สําคัญ
11.12 บริษัท ซูมิโตโม โอซาก้า ซีเมนต์ จํากัด
นิทรรศการ 88: บริษัท ซูมิโตโม โอซาก้า ซีเมนต์ จํากัด – ภาพรวม
นิทรรศการ 89: บริษัท ซูมิโตโม โอซาก้า ซีเมนต์ จํากัด – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 90: บริษัท ปูนซีเมนต์ซูมิโตโม โอซาก้า จํากัด – ข้อเสนอสําคัญ
นิทรรศการ 91: บริษัท ปูนซีเมนต์ซูมิโตโม โอซาก้า จํากัด – Segment focus
12 ภาคผนวก

12.1 ขอบเขตของรายงาน
12.2 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
นิทรรศการ 92: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$
12.3 ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 93: ระเบียบวิธีวิจัย
นิทรรศการ 94: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด
นิทรรศการ 95: แหล่งข้อมูล
12.4 รายชื่อตัวย่อ
นิทรรศการ 96: รายชื่อตัวย่ออินชัวร์เทค แครอท ร่วมเป็นพันธมิตรสุดพิเศษกับ Naver
(PRNewsfoto/แครอท เจเนอรัล อินชัวรันส์ คอร์ป)
ข่าวโดย

บริษัท แครอท เจเนอรัล อินชัวรันส์ คอร์ป จํากัด
18 พ.ค. 2022, 22:43 ET

แชร์บทความนี้

เกาหลี 1เซนต์ บริษัทประกันดิจิทัลเต็มรูปแบบตอนนี้เป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มการช็อปปิ้งอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดเพื่อแจกจ่ายประกันการคืนสินค้า

ในแง่ของการทดสอบนําร่องที่ประสบความสําเร็จผลิตภัณฑ์ประกันภัยอีคอมเมิร์ซของพวกเขามีแนวโน้มที่จะได้รับแรงฉุดที่แข็งแกร่ง

โซล, เกาหลีใต้, 18 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — แครอท (“แครอท” หรือ “บริษัท “) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประกันภัยดิจิทัลของเกาหลีใต้มีความยินดีที่จะประกาศว่าได้ทําข้อตกลงการส่งเสริมและจัดจําหน่ายพิเศษกับ Naver Financial Corp. (Naver) ยักษ์ใหญ่ของแพลตฟอร์มโดยแครอทได้รับการแต่งตั้งให้จัดหาประกันการส่งคืนสินค้าสําหรับผู้ค้าของแพลตฟอร์มการช็อปปิ้งออนไลน์ของ Naver (Smart Store) โดยเฉพาะ Smart Store เป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแง่ของปริมาณการทําธุรกรรม ณ ปัจจุบัน

แพลตฟอร์มแบบบูรณาการการประกันการส่งคืนการจัดส่งสําหรับ SME

การชดเชยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนและการจัดการสินค้าการประกันที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายในตลาดรวมถึงผู้ซื้อ ผู้ขายที่ซื้อปกคาดว่าจะเพิ่มรายได้ของพวกเขาผ่านความได้เปรียบทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อออนไลน์จะได้รับความอุ่นใจอีกชั้นหนึ่งในกรณีที่พวกเขาต้องการคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อ

ในทํานองเดียวกันความสําเร็จที่ดังก้องได้รับการบันทึกจากการทดสอบนักบินที่ดําเนินการโดยทั้งสองฝ่ายเป็นระยะเวลาสี่เดือนในช่วงครึ่งหลังของปีก่อนโดยยืนยันว่ารูปแบบธุรกิจของแครอทใช้งานได้ ผู้ขายหลายพันรายที่ใช้ความคุ้มครองรายงานปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 15% ในขณะที่บรรลุรายได้ที่เติบโต 31% โดยเฉลี่ย นอกเหนือจากการตอบสนองเชิงบวกอย่างท่วมท้นของผู้ใช้แล้วยังมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการประกันภัยเพื่อให้ครอบคลุมหมวดหมู่การช็อปปิ้งมากขึ้น

เมื่อพูดถึงการประกาศความร่วมมือเมื่อเร็ว ๆ นี้ Paul Jung ซีอีโอของ Carrot ให้ความเห็นว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Naver” เขากล่าวต่อ “เราแบ่งปันวิสัยทัศน์ของ Naver ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในนามของลูกค้าและการเปิดตัวบริการนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า เราอยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นในการพัฒนาและส่งมอบโซลูชั่นประกันภัยดิจิทัลให้กับ Naver ที่จะขยายการเข้าถึงเจ้าของธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็กและช่วยให้พวกเขาเติบโตและปกป้องธุรกิจของพวกเขา เราหวังว่าจะแนะนําชุดโซลูชันแบบครบวงจรของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือที่ยั่งยืนของเรา”

แครอทคาดการณ์ว่าแนวคิดของการรวมบริการประกันภัยเข้ากับธุรกรรมอีคอมเมิร์ซจะขยายไปสู่ “พันธมิตรระบบนิเวศ” อื่น ๆ 11th ถนน 2nd แพลตฟอร์มการช็อปปิ้งและตลาดเปิดที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีได้เริ่มแจกจ่ายความคุ้มครองการส่งคืนการจัดส่งของแครอทตั้งแต่ปี 2020 และมีแผนที่จะส่งเสริมการยอมรับที่กว้างขึ้นโดยผู้ขายเพื่อส่งเสริมผลกําไรของพวกเขาตามที่ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงว่า Amazon ปีที่แล้วได้เป็นพันธมิตรพิเศษกับ 11th ถนนที่จะเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซเกาหลีที่ร่ํารวย

เกี่ยวกับ แครอท เจเนอรัล อินชัวรันส์ คอร์ป

บริษัทตั้งอยู่ในกรุงโซลเกาหลีก่อตั้งขึ้นผ่านความร่วมมือ JV กับนักลงทุนชื่อดังบางรายรวมถึง Hanwha, SK Telecom, Hyundai Motor Group, Altos Ventures และ Stic Investments ในฐานะผู้ให้บริการประกันภัยดิจิทัล 100% ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเต็มที่รายแรกของประเทศ Carrot สมัครพนันออนไลน์ ได้ทําลายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและได้ก้าวข้ามเพื่อนทั่วโลกในแง่ของความเร็วในการรับลูกค้ามาสู่โปรแกรมประกันภัยตามการใช้งาน รอยเท้าที่ประสบความสําเร็จของ บริษัท เป็นหนี้ตัวเองกับข้อเสนอที่มีคุณค่าของลูกค้าที่แข็งแกร่งรวมถึงการประกันที่ง่ายและเข้าถึงได้เบี้ยประกันที่โปร่งใสการลงทะเบียนอุบัติเหตุอัตโนมัติ AI และการจัดส่งบริการช่วยเหลือที่รวดเร็วทั้งหมดที่เป็นไปได้ผ่านเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ บริษัทยังดําเนินธุรกิจประกันภัยรถยนต์แบบ Pay-As-How-You-Drive ซึ่งประเมินเบี้ยประกันภัยตามรูปแบบการขับขี่และพฤติกรรมของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์ สอดคล้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิดของ บริษัท แครอทมีพันธมิตรระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 100 แห่งรวมถึงหน่วยรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ดูแลทางหลวงแห่งชาติและการควบคุมการจราจร
เกี่ยวกับเทคนาวิโอ
Technavio เป็น บริษัท วิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา

ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คน ห้องสมุดรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการนับจํานวนมากกว่า 17,000 รายการ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยี 800 เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมใน 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถดําเนินการได้เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และมีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงTencent Music Entertainment Group จับมือกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศจีนในอัลบั้มเพลงร่วมมือ
ข่าวโดย

เทนเซ็นต์ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป
18 พ.ค. 2022, 22:55 ET

แชร์บทความนี้

เซินเจิ้น, จีน, 18 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — Tencent Music Entertainment Group (“TME,” หรือ “บริษัท”) (NYSE: TME) แพลตฟอร์มความบันเทิงด้านดนตรีและเสียงออนไลน์ชั้นนําในประเทศจีนประกาศความร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศจีนเปิดตัวอัลบั้มเพลงข้ามพรมแดนที่ทํางานร่วมกัน Mosaïque . อัลบั้มนี้มีให้บริการบนแพลตฟอร์ม TME รวมถึง QQ Music, Kugou Music และ Kuwo Music และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนําระดับโลกรวมถึง Spotify, Apple Music, Deezer และ Amazon

อัลบั้มความร่วมมือข้ามพรมแดนประกอบด้วยซิงเกิ้ล 11 เพลงที่ผลิตโดยศิลปินเกิดใหม่ 21 คนจากจีนและฝรั่งเศสครอบคลุมแนวเพลงต่าง ๆ รวมถึงเพลงป๊อปฮิปฮอปดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ ทําลายขอบเขตของวัฒนธรรมและแนวเพลงนักดนตรีร่วมกันทําเพลงออนไลน์สร้างรูปแบบใหม่ของเพลง อัลบั้มนี้แสดงถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างนักดนตรีจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําประสบการณ์การฟังที่โดดเด่นของการร่วมสร้างสรรค์เพลงให้กับผู้ชมทั่วโลก

“จากความร่วมมือครั้งนี้กับนักดนตรีอินดี้ชาวฝรั่งเศส เราไม่เพียงแต่เข้าใจวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศสได้ดีขึ้น แต่ยังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับดนตรีของเราเองด้วย” Wild Tale วงร็อกจาก Tencent Musician Platform ให้สัมภาษณ์

คู่หูชาวฝรั่งเศส Ours Samplus กล่าวว่า “มีประโยชน์ที่ไม่คาดคิดหลายประการจากการทํางานร่วมกันดังกล่าวและเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของเรา เราสนุกกับกระบวนการนี้มาก”

ในฐานะผู้เล่นชั้นนําในอุตสาหกรรมเพลงของจีน TME มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เนื้อหาและแพลตฟอร์มเครื่องยนต์คู่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมูลค่าให้กับระบบนิเวศเพลงทั้งหมด TME ได้ใช้ประโยชน์จากและสํารวจแพลตฟอร์มและทรัพยากรคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนนักดนตรีอินดี้ของจีนและนําโอกาสระดับนานาชาติของศิลปินท้องถิ่นมาตระหนักถึงผลกระทบระดับโลกของดนตรีจีน เมื่อปีที่แล้ว TME ได้ร่วมมือกับ Apple Music ในการสตรีมทั่วโลก และในเดือนเมษายน 2022 TME ได้ประกาศบริการใหม่เพื่อให้นักดนตรีบน Tencent Musician Platform สามารถเผยแพร่ผลงานดนตรีได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวไปยังแพลตฟอร์มระดับโลกยอดนิยมกว่า 150 แพลตฟอร์ม ด้วยความพยายามเหล่านี้ TME ได้ให้อํานาจแก่นักดนตรีผ่านบริการแบบครบวงจรในการสร้างเพลงการจัดจําหน่ายและการโปรโมตในต่างประเทศทําให้พวกเขาก้าวไปสู่เวทีที่กว้างขึ้นและทําให้เสียงของพวกเขาได้ยินทั่วโลในอนาคต TME จะยังคงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างศิลปินทั่วโลกและปรับปรุงคุณภาพของการผลิตเนื้อหาต้นฉบับในประเทศสนับสนุนนักดนตรีด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของแพลตฟอร์ม Tencent Musician เพื่อให้บรรลุความฝันของพวกเขา

เกี่ยวกับเทนเซ็นต์ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป

เทนเซนต์ Music Entertainment Group (NYSE: TME) เป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงด้านดนตรีและเสียงออนไลน์ชั้นนําในประเทศจีนซึ่งดําเนินงานแอพเพลงที่ได้รับความนิยมและสร้างสรรค์อย่างมากของประเทศ: QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music และ WeSing ภารกิจของ TME คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบทบาทของดนตรีในชีวิตของผู้คนโดยช่วยให้พวกเขาสร้างเพลิดเพลินแบ่งปันและโต้ตอบกับเพลง แพลตฟอร์มของ TME ประกอบด้วยเพลงออนไลน์เสียงออนไลน์คาราโอเกะออนไลน์การสตรีมสดที่เน้นดนตรีเป็นศูนย์กลางและบริการคอนเสิร์ตออนไลน์ทําให้แฟนเพลงสามารถค้นพบฟังร้องเพลงดูแสดงและสังสรรค์รอบ ๆ เพลง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ ir.tencentmusic.com

ติดต่อสื่อก นอกจากนี้ TME ยังช่วยให้นักดนตรีเพิ่มรายได้ผ่ตลาดโฮลเตอร์มอนิเตอร์ 2021-2025 | เพิ่มความชุกของความผิดปกติของหัวใจเพื่อเพิ่ม|การเจริญเติบโต เทคนาวิโอ
Technavio (PRNewsfoto/Technavio)
ข่าวโดย

เทคนาวิโอ
18 พ.ค. 2022, 23:00 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 18 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — ขนาดตลาด Holter Monitor คาดว่าจะเติบโต 271.26 ล้านเหรียญสหรัฐจากปี 2020 ถึง 2025 ที่ CAGR 9.54% ในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์ตาม Technavio รายงานนี้นําเสนอการวิเคราะห์ที่ทันสมัยและทราบถึงความแปรปรวนของการเติบโตที่แน่นอนและอัตราการเติบโตของ Y-O-Y ขอรายงานตัวอย่างล่าสุดของเรา

Technavio has announced its latest market research report titled
Holter Monitor Market by Channel and Geography – Forecast and Analysis 2021-2025
Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่มีชื่อว่า Holter Monitor Market ตามช่องทางและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2021-2025
ความชุกที่เพิ่มขึ้นของความผิดปกติของหัวใจจํานวนที่เพิ่มขึ้นของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และจํานวนที่เพิ่มขึ้นของ M&A จะเสนอโอกาสในการเติบโตอันยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายสูงของการตรวจสอบและการผ่าตัดหัวใจความพร้อมของสารทดแทนและความกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระยะไกลของหัวใจจะท้าทายการเติบโตของผู้เข้าร่วมตลาด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโอกาสผู้ขายในตลาดควรมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเติบโตในกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรักษาตําแหน่งของพวกเขาในกลุ่มที่เติบโตช้า

ตลาดจอภาพ Holter 2021-2025: การแบ่งส่วน

ภูมิทัศน์ตลาด
3-12 ช่อง
1-2 ช่องและอื่น ๆ
ภูมิศาสตร์
อเมริกาเหนือ
ยุโรป
เอเชีย
แถว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของตลาดและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

ตลาดจอภาพ Holter 2021-2025: ขอบเขต

Technavio นําเสนอภาพรายละเอียดของตลาดโดยวิธีการศึกษาการสังเคราะห์และการสรุปข้อมูลจากหลายแหล่ง รายงานตลาดการตรวจสอบโฮลเตอร์ของเราครอานแผนจูงใจหลายแผน